Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Вчера Европейският портал за птиците –  EuroBirdPortal (EBP) представя своя нов визуализатор, благодарение на който можем да проследим само с един клик придвижванията на птиците в цяла Европа.

Платформата показва разпространението на 105 вида птици от януари 2010 до днес. Това е изключително постижение за европейската орнитология и успех на метода за събиране на научни данни с участието на гражданите.

Съдържанието на визуализатора се актуализира ежедневно с информацията, събирана от онлайн порталите на партньорите на EBP – около 120 000 нови записи на птици на ден (или над 45 милиона нови записи всяка година). Данните от България се събират с помощта на мобилното приложение SmartBirds Pro и свързания с него уебсайт на БДЗП www.smartbirds.org.

Финансовата помощ от Програма LIFE на ЕС направи възможно мобилизирането на такова огромно количество информация в почти реално време, благодарение на нов централен сървър на EBP и автоматична система за обмен на данни.
EBP демо вазуализаторът стартира през 2015 г. и  има за цел да покаже обхвата и потенциала на проекта, представящ моделите на разпространение седмица по седмица на 105 вида птици, използвайки общо девет вида карти на видовете и климатични променливи. Две анимирани карти на всеки вид през избрана година могат да бъдат едновременно селектирани за директно сравнение. В момента могат да бъдат избрани 50 милиона различни комбинации от карти.

ЕBP запазва своята позиция на най-големия и динамичен поток от данни за биоразнообразието в Европа, основан на метода citizen science – участие на обикновените хора в събирането на научни данни. EBP е проект на Европейския съвет за преброяване на птиците (EBCC), разработен в партньорство с 81 институции от 29 страни, които организират събирането на данните с помощта на повече от 120 000 доброволци. Основната цел на EBP е да комбинира данните, събрани от различните портали за онлайн събиране на данни за птици в Европа, за създаване на широкомащабни пространствено-времеви модели на разпространение на птиците (сезонни промени в разпространението, миграционни модели, фенология) и техните промени с течение на времето.