Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Георги Георгиевв

В средата на декември в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“ беше изградена нова наколна дървена платформа с цел привличане към загнездване на къдроглавия пеликан. Съвместен екип от експерти на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Дирекция на Природен парк „Персина“, Дирекция на Природен парк „Русенски Лом“, „Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан“ и  Сдружение „Дива България“ изградиха наколна дървена конструкция с размери 4 х 8 м., височина 3 м. и обща площ 32 кв.м.

Защитена местност „Калимок-Бръшлен“ е влажна зона с международно значение за опазване на редица водолюбиви видове птици. И тук, по подобие на блатата на остров Персин,  беше реализиран успешен проект, в рамките на който бе възстановен водният режим. Къдроглавият пеликан е един от видовете, който се среща в района и този факт провокира изграждането на наколна дървена платформа през декември 2020 г. Тогава съвместният ни екип постави и три макета на пеликани в реални размери, чиято цел беше да спомогнат за по-бързото привличането на къдроглавите пеликани. Резултатите не закъсняха и още на следващата пролет в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“ се сформира третото гнездово находище на този величствен вид в страната, след това в езерото Сребърна и в Природен парк „Персина“.  През 2022 г. тук беше регистриран и рекорд – 30 двойки успешно отгледаха 30 малки пеликанчета.

© Свилен Чешмеджиев

© Свилен Чешмеджиев

Всичко това провокира изграждането на новата платформа, като тук е взаимстван опита от успешните платформи на остров Персин, където от 2016 г. успешно се размножават пеликаните.

За да бъде достатъчно атрактивна за пеликаните, екипът покри платформата с тръстикови снопи, като по този начин тя максимално наподобява плаващ тръстиков остров, който се надяваме максимално скоро да се превърне в дом за този величествен вид. Другата платформа в защитената местност също беше покрита с тръстика.

© Свилен Чешмеджиев

© Свилен Чешмеджиев

Единственото нещо, което остава сега, е река Дунав да повиши своето ниво и да започне да влиза вода във влажната зона, което е от изключително значение за крайния успех.

© Свилен Чешмеджиев

© Свилен Чешмеджиев

Изграждането на новата наколна платформа за пеликани в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“ стана възможно благодарение на всички, които се включиха в миналогодишната Коледна дарителската кампания на БДЗП за строеж и поддържане на платформи, където защитени птици да отглеждат безопасно малките си. Благодарим от сърце на всички дарители! Тази дейност се извършва и в рамките на проект „Мизийските природни съкровища – подкрепа за природосъобразен туризъм и опазване на птиците по поречието на река Дунав и Западна Стара планина“, финансиран от Фондация „Америка за България“.