Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Нова двойка царски орли е заела територията край границата с Турция, където преди две години бяха отровени възрастна и млада птица. Радващото откритие направи екипът на БДЗП провеждащ мониторинга на популацията на царския орел в България. Новата двойка мъти в същото гнездо,  което бе използвано до 2004, когато двата орела бяха отровени. Птиците са млади, вероятно 5 годишни.
През април БДЗП започна и целодневна охраната на четири гнезда в региона на Сакар планина застрашени от безпокойство. Тази дейност стана традиционна за Дружеството и допринася за успешното размножаване на двойки, които гнездят в посещавани от хора места. Охрана се извършва от доброволци, като болшинството от тях са студенти.  Благодарение на техните усилия люпилата са били нееднократно спасявани от изстиване и ограбване от местни младежи. Освен охраната на гнездата работата им включва и създаване на контакти с местните хора и разпространение на информация за опазването на орлите. Доброволците живеят в селата в близост до гнездата и имат възможност да общуват редовно с хората от региона. Тази дейност се оказва решаваща, защото безпокоенето и вземането на яйца и малки става главно поради липсата на познание за природозащитния статус на грабливите птици и царския орел в частност. При гнезда, които са охранявани повече от една година, случаите на безпокойство са много по-редки, а опити за взимане на яйца и малки не са регистрирани.
Ако желаете да се включите в работата на БДЗП по опазване на царския орел, свържете се с нас за информация за условията на телефон: 038/ 62-29-64 и електрона поща: .
Николай Терзиев
Регионален координатор
БДЗП- Хасково