Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В началото на тази година стартирахме работата си по пеликановите платформи на остров Персин. Това е една от най-важните дейности, която осъществяваме ежегодно по това време от 2011 г. насам. Екип от представители на БДЗП, ДПП „Персина“ и WWF България работят всеки ден по изграждането и ремонта на платформите, независимо от метеорологичните условия.

Сега е подходящият момент за тези дейности, тъй като нивото на река Дунав е много ниско и в блатата няма вода. Въпреки всичко работата трябва да се свърши бързо, защото не се знае какво ще бъде нивото на реката следващите дни.

Работата протича на няколко етапа като първо се прави посещение на място с експерти от РИОСВ – Плевен и ДПП „Персина“, за да се опише техническото състоянието на платформите По време на това посещение установихме, че платформата, която беше привлякла най-много двойки в блатото Песчина е пропаднала и трябва да се разруши и изгради наново. Предстои също ремонт и укрепване на още две платформи в блато Песчина и в Мъртво блато, косене и покриване на платформите с тръстика.

Дейностите се извършват в рамките на LIFE проекта „Животът на пеликана“ (LIFE18/NAT/NL/000716) с участието на служители и доброволци на БДЗП, ДПП „Персина“ и WWF България и с помощта на Whitlеy Fund for Nature.