Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

От октомври онлайн платформата SmartBirds и мобилното приложение SmartBirds Pro на Българското дружество за защита на птиците вече имат нови функционалности. В новата форма „Заплахи“ могат да бъдат записвани данни за наблюдения на конкретни заплахи. Освен това ново поле „Заплахи“ е добавено към наблюдение на даден вид за всички форми, с изключение на „Влажни зони и „Бял щъркел“. Във формите „Земноводни и влечуги“, „Бозайници“ и „Безгръбначни“, досегашното поле „Заплахи, констатации“ вече е разделено на две отделни: „Заплахи“ и „Констатации“.

SmartBirds Pro е мобилно приложение, свързано с уеб базирана платформа на БДЗП, с помощта на които, докато сте сред природата, можете да записвате наблюденията си. Това може да са наблюдения на птици, бозайници, влечуги, земноводни, растения и безгръбначни животни. Със SmartBirds Pro записвате вида, който сте наблюдавали, можете бързо и лесно да отбележите броя на индивидите, които сте видели, техния пол, възраст и да дадете точни географски координати на вашето наблюдение. Използвайки приложението, разработено и непрекъснато обновявано от БДЗП, потребителят може още да съхранява следата си – „трака“, от всяко свое посещение в природата, както и да съхранява снимки от направените от него наблюдения.

За да се използва платформата е необходимо ползвателят да разполага с мобилно устройство, смартфон или таблет, което работи с операционна система Android. Изисква се още регистрация с електронна поща и парола, за да се осигури достъп до платформата, където се съхраняват данните.