Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

През  последните три седмици екип на LIFE проекта „Земя за царския орел“ монтира нови 14 изкуствени гнезда за царски роли в Защитени зони „Каменски баир“, „Адата-Тунджа“, „Западна Странджа“, „Дервентските възвишения“ и в Ямболското и Карнобатското поле. С тях броят на поставените досега гнезда става общо 30. Планира се инсталирането на още 10.

Последното от тях бе монтирано на 12 октомври по случай Международния ден на мигриращите птици и международната кампания на BirdLife International, в която царският орел е един от емблематичните видове –  „Великолепните седем“.

Близо 20% от изкуствените гнезда стават дом на царските орли. Това е една от най-ефективните мерки за опазване на вида, тъй като строежът на ново гнездо е трудна и отнемаща много енергия задача, особено за младите двойки царски орли, които пристъпват за пръв път към размножаване.

Поставянето на изкуствени гнезда е важна част от природозащитните дейности, извършвани по проекта, за подобряване на гнездовите и хранителните местообитания на царския орел. Припомняме, че при предишния проект на БДЗП „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България” бяха поставени 40 изкуствени гнезда, като 10 от тях са заемани от царски орли през годините.