Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В началото на февруари екип и доброволци на LIFE проекта на БДЗП „Земя за царския орел“ поставиха изкуствено гнездо за царски орли в района на местността Каменски баир край Сливен. Гнездото е изградено от клони и е поставено върху висока топола – основен вид дърво, използван за гнездене от царския орел. Целта на поставянето му е да подпомогне гнездяща двойка в района, чието традиционно гнездо е полуразрушено.

Изкуствените гнезда се поставят на подходящи места, където няма опасни  електрически стълбове и човешкото безпокойство е минимално. Често орлите имат по две гнезда и едното им служи за резервен вариант, ако основното гнездо бъде бутнато от буря или бъде унищожено от човешка дейност. Гнездото се използва от орлите много дълги, понякога десетки години. То достига диаметър от 1,5 до 2 метра, дебелина до 2 м и понякога тежи около 200 кг.

Изкуствените гнезда се поставят от експертите през зимата, за да могат напролет орлите да ги заемат и да ги достроят. Преди началото на размножителния сезон те ги покриват със свежи зелени клонки, които отделят вещества, прогонващи насекомите. Проучванията сочат, че близо 20 % от изкуствените гнезда стават дом на царските орли.

Поставянето на изкуствени гнезда е важна част от природозащитните дейности, извършвани по проекта, за подобряване на гнездовите и хранителните местообитания на вида. Общо 40 изкуствени гнезда ще бъдат инсталирани в Натура 2000 зони „Сакар“, „Дервентски възвишения“, „Западна Странджа“, „Каменски баир“ и „Адата – Тунджа“.

Репортаж от поставянето на гнездото може да намерите тук.