Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Ново изкуствено гнездо и 500 дъбови фиданки за царските орли в Сакар и Западна Странджа осигури в края на март  екипът на LIFE проекта „Земя за царския орел“  на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП).

Залесяването с над 500 корена от цер (вид дъб) се извърши в 3 площадки в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 – една площадка в „Западна Странджа“ и две в защитена зона „Сакар“. С новите фиданки засадените от началото на проекта дървета стават над 1500 в общо 27 площадки с обща площ от 26,5 дка в защитени зони от мрежата Натура 2000.

Последното засаждане на фиданки и поставянето на изкуствено гнездо за царски орли протече при ниски за сезона температури и силен вятър, но въпреки това успешно. Снимки и кратко видео от залесяването вижте ТУК. 

Новопостроеното изкуствено гнездо е в района на Западна Странджа, на високо дърво в подходящо за царските орли местообитание. Проучванията сочат, че близо 20% от изкуствените гнезда стават дом на царските орли. Това е една от най-ефективните мерки за опазване на вида, тъй като строежът на ново гнездо е трудна и отнемаща много енергия задача, особено за младите двойки царски орли, които пристъпват за пръв път към размножаване. Как беше поставено изкуственото гнездото може да видите ТУК.

До момента има поставени на дървета 16 изкуствени гнезда за царски орли в защитени зони от мрежата Натура 2000. Планирано е поставянето на общо 40 изкуствени гнезда в защитени зони „Сакар“, „Дервентски възвишения“, „Западна Странджа“, „Каменски баир“ и „Адата – Тунджа“.