Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Природозащитниците внасят още веднъж по символичен начин исканията си за Пирин в сряда от 9 часа пред Министерски съвет. Готвят се нови протести в четвъртък.

Членове на коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ получиха по електронна поща от Министерски съвет проект за решение на правителството, касаещо изменение на точка 2 на решение 823 на Министерски съвет от 28 декември 2018 г., а именно – какво ще се направи при евентуалната поява на инвестиционно намерение за втори кабинков лифт в ски зона Банско в Национален парк Пирин.
Изпратеното проекторешение е без обяснения, без мотиви и без информация за какво е изпратено. В него не се предлага отмяна на решение 821, което е за незаконната промяна на плана за управление на Национален парк Пирин, която отваря 48% от територията му за застрояване.

В отговор на това писмо от правителството коалицията „За да остане природа в България“ изпрати следния отговор:

„Предложеното изменение на решение 823 на Министерски съвет не може да реши проблемите от нарушаването на българските закони и европейските директиви, не само защото не е обвързано с отмяна на решение 821, но и защото в него съществуват термини без ясни определения и значение като „включените в нейната цялостна система подсистеми и инфраструктура“ или „и в затворената от външните й граници зона ІV – Зона на сгради и съоръжения“. Коалицията „За да остане природа в България“ би могла да участва в диалог за намиране на законосъобразно решение, както и за спиране на разделението сред българските граждани, породено от решението на Министерски съвет, само ако той е публичен.“

Изпращането на това проектопредложение от Министерски съвет става близо месец след незаконното решение за промяна в плана за управление на Национален парк Пирин.

Досега повече от 20 български града и над 10 в чужбина от 3 континента се включиха в няколкото протеста в защита на Пирин. За участниците в следващия на 25 януари 2018 г. вижте картата:
https://www.zeemaps.com/map?group=2853741

Бяха изпратени сигнали до различни институции:

– сигнал до Олаф за евентуален конфликт на интереси във връзка с изказвания на комисаря по регионално развитие Корина Крецу, че подкрепя развитието на Банско
– сигнал до Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО за неспазване на решенията му за Пирин
– сигнал до Главна дирекция Околна среда на Европейската комисия за хоризонтален проблем с практиката за екологични оценки на плановете за управление на националните и природните паркове в България
– писмо до Министерски съвет с исканията на протеста
– въпроси от евродепутати към Европейската комисия във връзка с неспазване на две европейски директиви в случая с Пирин, които доведоха до повдигане на въпроса при изслушването на българския министър председател пред Европейския парламент на 17 януари 2018 г.

Днес, сряда, 24 януари 2018 г. коалицията „За да остане природа в България“ ще внесе по символичен начин още веднъж трите си искания до правителството, които включват отмяна на решението за отварянето на Пирин за застрояване, оставка на екоминистъра Нено Димов и разкриване на реалния собственик на ски зона Банско. Заповядайте пред Министерски съвет от 9 часа! https://www.facebook.com/events/170743616988749/

Коалицията „За да остане природа в България напомня, че всички членове на Министерски съвет, включително министър председателя Бойко Борисов са непосредствено информирани от нас за нарушенията на европейските директиви и българските закони и предвиденото в решение 821 на Министерски съвет, мащабно застрояване на Национален парк Пирин. Всяко тяхно действие и бездействие и публично разпространение на невярна информация остава тяхна лична гражданска отговорност и хвърля сянка върху авторитета на институцията.