Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Знаете ли колко вида птици се срещат в региона на Свищов? Искате ли да научите повече за живота им? А знаете ли колко са защитените територии? Отговорите на тези и на много други въпроси можете да намерите в рамките на едногодишния проект “Да създадем бъдеще за БДЗП-Свищов”. Целта на проекта е да създадем в младите хора позитивно отношение към природата, като ги обучим и въвлечем в природозащитни дейности, а по този начин повишим и капацитета на БДЗП – Свищов за работа в областта на опазване на птиците и биоразнообразието.

Целевата група на проекта са учениците от основен и среден курс на учебните заведения в региона на Свищов. Основните дейности по проекта ще бъдат провеждане на интересни лекции за живота на птиците и екскурзии сред природата с цел обучение и привличането им за участие в дейностите на БДЗП по специално разработена програма. Полевите наблюдения ще се провеждат на територията на няколко Орнитологично важни места – рибарници Хаджидимитровоостров ВардимСвищовско-Беленската низина и Природен парк “Персина”. Младите орнитолози ще научат как да преброят многохилядно ято от диви гъски, как да разпознават отделните видове птици около нас, как и къде да поставят хранилка или къщичка за пойните птици, защо трябва да опазваме влажните зони и много други, все интересни и полезни неща за природата и птиците. Във фокуса на всяко едно обучение ще бъдат заложени и дейности по проучване на застрашени видове птици – морския орел, вечерната ветрушка, червеногушата гъска и синявицата, за опазването на които офисът в Свищов изпълнява проекти.

В рамките на проекта ще бъдат отбелязани и редица природозащитни празници – Европейски дни на птиците, Международния ден на влажните зони, Деня на река Дунав и др. За желаещите да нарисуват с четка и думи птиците и природата край нас, ще бъдат организирани  и конкурси на екологична тематика.

Проектът е финансиран от Корпуса на Мира в България и Американската агенция за международно развитие по тяхната програмата за малки проекти.

За контакти:

гр. Свищов 5250, П. К. 2
ул. “Драган Цанков” 15, ет. 3, ст. 30
тел/факс 0631/6 40 14
e-mail: