Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Владимир Добрев

Първият по рода си проект за египетския лешояд в Узбекистан стартира през юни 2021 г. Основната цел на проекта е да разкрие миграционните пътища и местата за зимуване на египетските лешояди от популацията на вида в Централна Азия и да идентифицира заплахите за тези птици в региона.

В края на юли международен екип маркира четири млади египетски лешояда в централната част на пустинята Къзълкум с GPS/GSM предаватели и извърши мониторинг на гнездовия успех на 10 двойки в района на изследване. Идентифицирани са и нови гнездови находища и са проверени някои важни места за струпване на вида.

© Владимир Добрев

© Владимир Добрев

Макар египетският лешояд да е силно проучен в Европа, Близкия изток и Африка, информацията за него в Централна Азия е оскъдна. С оценка на популацията от 135 гнездящи двойки, Узбекистан се счита за една от крепостите на вида в региона. Именно затова са необходими спешни дейности по редовен мониторинг на популацията на вида, разкриване на заплахите и проучване на миграционните пътища и местата за зимуване, за да се начертаят най-добрите и ефективни природозащитни мерки за опазване на египетския лешояд в целия регион. В съответствие с тези нужди, пилотният проект за 2021 г. в Узбекистан установи работните протоколи и постави основите на работа за следващия размножителен сезон.

Valentin Soldatov

© Valentin Soldatov

Проектът се осъществява с подкрепата на  OSME, Oriental Bird Club, Hawk Conservancy Trust, Институт по зоология – Академия на науките на Република Узбекистан. Държавният комитет по екология и опазване на околната среда на Република Узбекистан упражнява контрол върху проектните дейности.

Проектът изказва специални благодарности на Узбекското дружеството за защита на птиците (УДЗП) и д -р Роман Кашкаров, които споделиха информация за гнездови находища на вида. LIFE проект „Нова надежда за египетския лешояд“ и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) указаха експертна помощ. Д-р Робърт Дж. Бърнсайд от университета „Източна Англия“, Анна Тен и Валентин Солдатов от Института по зоология в Ташкент вдъхнаха живот на проекта в Узбекистан.

© Владимир Добрев

© Владимир Добрев

 

© Valentin Soldatov

© Valentin Soldatov

© Владимир Добрев

© Владимир Добрев