Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

През почивните дни специално обученото куче за откриване на отрови и отровени животни в дивата природа – Барс, и неговият водач – Николай Терзиев, отново се наложи да поемат на мисия. От Finnish Osprey Foundation ни сигнализираха за орел рибар с поставен сателитен предавател с опасения, че птицата е загинала.

Приблизителните координати на орела бяха в обширна, избуяла житна нива край Гълъбово и предишните опити на доброволеца Николай Колев да го намери не бяха дали резултат. Барс се справи със задачата за по-малко от 10 минути и откри птицата в гъстата растителност, за съжаление – мъртва.

Предстои аутопсия в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, за изясняване причината за смъртта, а предавателят ще бъде върнат на колегите от Финландия, маркирали орела.