Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Михаил Илиев

Вчера и днес ЕРП Север (част от ЕНЕРГО-ПРО) обезопасяват опасните електрически стълбове близо до село Стожер, Община Добричка, причинили смъртта на десетки, а вероятно и на стотици щъркели по време на тяхната миграция.

Миналата седмица Михаил Илиев от БДЗП откри по тази електрическа линия телата на 35 птици, а няколко дни по-късно – на още 27 щъркела и един все още жив щъркел, който бе приет за лечение.

Благодарение на бързата реакция на ЕРП Север, няма да има повече щъркели и други едри птици, жертви на токов удар в конкретния район. За съжаление тази електрическа линия далеч не е единствената, опасна за птиците в Североизточна България. Необходими са целенасочени проучвания за идентифициране и на други опасни участъци, затова се планира дългосрочно сътрудничество между БДЗП и ЕРП Север.

© Михаил Илиев

© Михаил Илиев

Много от стълбовете от електроразпределителната мрежа у нас са от т. нар. „опасен тип“ и са силно рискови за птиците. Щъркелите са с размах на крилата над 2 м и кацайки върху необезопасен електрически стълб, лесно могат да направят контакт между проводниците под напрежение и заземени части от стълба, което да предизвиква токов удар, смъртта на птицата и прекъсване на електрозахранването в населените места в района.

БДЗП изказва благодарност за бързата намеса и реакция на Енерго Про за обезопасяване на опасните стълбове!