Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: © Ники Петков

В началото на юни, екип на БДЗП доказа за първи път гнездене на обикновени звънарки (Bucephala clangula) в страната ни. Наблюдението е направено в блатата на о-в Персин, край гр. Белене. В продължение на няколко часа екипът ни успя да наблюдава една женска звънарка с три млади птици в тазгодишно оперение. Това е първото доказано гнездене на този вид който е характерен за Северна и Централна Европа. Досега видът беше регистриран в България единствено през зимния сезон, когато птици от северните части на ареала достигат и зимуват в нашия регион.

Снимка: © Емил Тодоров

Обикновените звънарките са дребни патицови птици от разред Гъскоподобни с ясно изразен полов диморфизъм. Мъжките са с голяма черна глава със зелен отблясък и голямо бяло петно до юздичката. Окото е ярко жълто, а гърдите снежно бели. Женските са с кафява глава и сиво оперение. При младите птици много ясен отличителен белег е липсата на яркото жълто око.

Гнезди в гористи райони с блатна растителност, често в хралупи на стари дървета. Най-близките известни гнездови находища до новооткритото в България са от Румъния в Дунавската Делта, където гнезди редовно през последните години, и едно находище от Украйна, в района на река Днипро в Херсонска област. Интересен факт е, че малки са наблюдавани за първи път тази година и в покрайнините на сръбската столица Белград.