Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Природозащитните усилия доведоха до подобряване на състоянието на популациите на 10 вида, според актуализацията на Червения списък на IUCN на застрашените видове. Въпреки тези обнадеждаващи новини, Червеният списък вече включва 30 178 вида, застрашени от изчезване с все повече доказателства за негативните ефекти от изменението на климата. В момента общият брой на видовете в списъка е 112,432.

„Въпреки че сме свидетели на спадове в популациите на 73 вида, успешните  истории зад тези 10 вида доказват, че природата се възстановява, когато й се даде шанс. Изменението на климата се добавя към множеството други заплахи, с които се сблъскват видовете и трябва да се действа спешно и решително, за да се ограничи кризата.“, заяви д-р Гретел Агилар, генерален директор на IUCN.
„Резултатите от природозащитните действия показват, че когато правителствата, природозащитните организации и местните общности работят заедно, можем да обърнем тенденцията на загуба на биологично разнообразие“, заяви Джейн Смарт, директор на IUCN групата за опазване на биоразнообразието. „Тази актуализация  на списъка разкрива непрекъснато нарастващото въздействие на човешките дейности върху дивата природа.“

Последната актуализация на Червения списък на IUCN разкрива истински подобрения в състоянието на осем вида птици и две сладководни риби. Размножаването на затворено в комбинация с внимателното управление на популациите доведоха до този успех в опазването на застрашени видове.  Сред тях са бързоногата птица от САЩ Hypotaenidia Owstoni – втората птица в историята, която се възстановява, след като е обявена за изчезнала в дивата природа, след Калифорнийския кондор (Gymnogyps californianus).

В Мавриций птицата Psittacula eques продължава възстановяването си, благодарение на природозащитните усилия, сред които успешна програма за размножаване на затворено.  Сега в природата има повече от 750 екземпляра и с тази актуализация видът е прекласифициран като уязвим, след подобрението си от „Критично застрашен“ до „Застрашен“ през 2007 г.

Оценките в тази актуализация показват, че изменението на климата влияе върху видовете, например чрез промяна на местообитанията и увеличаване на силата и честотата на екстремни метеорологични явления.