Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

частниците в EuroBirdwatch 2006 са близо 45000 души от 34 европейски страни. Наблюдавани са 2,25 милиона птици. Тази година координатор на най-масовия празник за наблюдение на птици в Европа беше Италия. Швейцария е заявила желание за 2007 г. БДЗП беше европейски координатор на инициативата през 2004.

Унгария е страната с най-много организирани събития 204
Следват:
Полша 182
Холандия 130

Испания е страната с най-много участници 25000
Следват:
Унгария 4899
Франция 3000

Литва е с най-голям брой наблюдавани птици 81325
Следват:
Унгария 387251
Холандия 306387

Румъния е с най-голямо разнообразие на видовете наблюдавани птици  200
Следват:
Италия 198
Холандия 195

България
Най-често набюдаваните видове:

  • обикновен скорец (Sturnus vulgaris)
  • кафявоглава потапница (Aythya ferina)
  • лиска (Fulica atra)

организирани събития 23
участници 326
наблюдавани птици 38270
наблюдавани видове 68

Акцент на EuroBirdwatch 2006 бяха Орнитологично важните места /ОВМ/ Програмата за България влючваше излети за посещение на 20 от общо 114 ОВМ в страната. Дванайсет града и петнадесет точки за наблюдение на птици даваха информация за близките ОВМ и Натура 2000. В дъждовния уикенд на 7 и 8 октомври БДЗП събра близо 6000 подписа в подкрепа на кампанията “За да остане природа в България”.