Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 8-ми и 9-ти ноември 2022 г. LIFE проектът „Нова надежда за египетския лешояд“ организира международна онлайн конференция, посветена на вида. След конференцията – на 10-ти ноември, ще се проведе онлайн среща за финализиране на прегледа на Плана за действие за опазване на египетския лешояд по пътя му на миграция (Egyptian Vulture Flyway Action Plan).

През септември ще бъде обявена програмата на конференцията и ще се приемат заявки за участие. Основните теми, които ще се засегнат, ще са свързани с мониторинга на популацията на египетския лешояд, заплахите за вида, изследователски методи и примери за добри практики в опазването на застрашената от изчезване птица .

Всички лекции ще бъдат предварително записани, като лекторите могат да заявят лекции с продължителност от 5 до 15 минути. Ще има и дискусионни кръгли маси по ключови теми. Въпреки че проектът „Нова надежда за египетския лешояд“ е фокусиран върху популацията и миграционния път на Източното Средиземноморие, ще бъдат приветствани сътрудници от други области и прелетни пътища.

Можете да се регистрирате ТУК