Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Michele Mendi, LIPU

Между 17 и 19 май в Пловдив Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) е домакин на международна среща, която събира заедно представители на природозащитни организации от Гърция, Албания, Северна Македония, Йордания, Ливан, Обединените арабски емирства, Египет, Нигер, Великобритания и Франция. Редица други държави, като Турция, Етиопия и Нигерия ще се включат онлайн.

Целта на срещата е да се обсъдят дейностите, предизвикателствата, постигнатото до момента и предстоящите стъпки в рамките на най-големия в света LIFE проект за опазването на застрашения египетски лешояд – „Нова надежда за египетския лешояд“, в който БДЗП е координираща организация.

В първия ден от срещата ще бъде представено постигнатото до момента в природозащитните и комуникационните дейности на проекта в гнездовите територии на вида на Балканите, по пътя му на миграция и  в зимните му местообитания в Африка. Вторият ден е посветен на разработване на „After-LIFE“ план – план на дейностите, които е необходимо да продължат и след приключването на проекта за опазването на вида.

През третия ден (19 май, четвъртък) участниците в срещата ще посетят Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора, където ще разгледат волиерите с двойките египетски лешояди, част от програмата за активно подсилване на популацията в България. Ще бъде посетен и природозащитния център на БДЗП „Източни Родопи“, както и волиерата в резерват „Вълчи дол“. Там вече за пета година млади птици, излюпени на затворено, се подготвят за живот в дивата природа по метода на отложеното освобождаване. Тази година младите лешояди са шест и ще бъдат освободени след две седмици.

На срещата ще присъстват и г-жа Симона Бакарети,  представител на Европейската Комисия – основен донор на прoекта, както и монитора на проекта – г-н Стоян Йотов.

„Нова надежда за египетския лешояд“ стартира през юли 2017 г.  с финансовата подкрепа на програма LIFE на ЕС. Проектът обединява усилията на 20 институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка с мисия спасението на една от най-бързо изчезващите хищни птици на планетата – египетският лешояд.

Египетският лешояд е най-дребният и единственият далечен мигрант сред четирите вида лешояди, обитаващи Европа. Всяка година изминава близо 10 000 км до зимните си местообитания в Африка и обратно към гнездовите си територии у нас. В България популацията му наброява едва 26 двойки, които гнездят основно в Източните Родопи, и малка част – в Северна България. Основните заплахи за вида са използването на отрови и отровни примамки в природата, токови удари и сблъсъци с енергийната инфраструктура, безпокойство и бракониерство.