Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Михаил Илиев

Малкият креслив орел Илия пое по дългия път на юг. Припомняне, че в началото на месец август край добруджанското село Александрия Илия беше маркиран с GPS предавател от специалисти от Българското дружество за защита на птиците. Дейността беше осъществена в рамките на съвместен проект на БДЗП, Изпълнителната агенция по горите и две горски предприятия (СИДП и ЮИДП) за опазването на малкия креслив орел и неговите местообитания в страната: „Земите и горите на орела“.

Проследяването на придвижванията на птиците позволява да се събере ценна информация за миграционните пътища, избора на местообитания, потенциалните заплахи и др., която ще служи като важен инструмент за опазването на вида. Младият орел  започна първата си миграция към Африка на 13-ти септември. За 3 дни той прелетя близо 700 км и в момента се намира в азиатската част на Турция, в района на град Афионкарахисар. Първата му нощувка беше край село Ветрен, Бургаско, а ден по-късно избра да нощува в горист район южно от Истанбул. Предстои му дълъг, над 7000 км прелет към южните части на африканския континент, където ще остане до следващата пролет.

Карта с придвижванията на Илия

Карта с придвижванията на Илия

Пожелаваме успех на нашия пътешественик и се надяваме го видим отново в България през пролетта.

Повече за миграцията на маркираните с предватели малки кресливи орли може да намерите ТУК.