Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Орнитолози от БДЗП поставиха първият сателитен ГПС предавател на царски орел в България. Той представляват малко олекотено устройство с размера на мобилен апарат, които ще събира и изпраща чрез сателит натрупаната информация от ежедневието на птиците до експертите. Иновативния метод цели да се проследи предвижването на младите птици на вида, за да се подобрят знанията за особеностите на техния живот през първите години след излюпването.

Дейността, наред с други такива като целогодишен мониторинг в България и проучване на двойките царски орли в съседна Турция, се извършва в рамките на проект „Странджа – Сакар – царството на орлите” финансиран по програма ФАР трансгранично сътрудничество България – Турция. Проекта се изпълнява от Сдружение съюз за възстановяване и развитие, а БДЗП е асоцииран партньор.

БДЗП работи от години за опазване на световно застрашеният вид, провеждайки мониторинг, охрана на гнезда и образователни дейности в районите на Странджа, Сакар и Източни Родопи.

За повече информация:
Николай Терзиев
Регионален координатор
БДЗП – Хасково