Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

От вчера (15 май) три млади египетски лешояда от зоопарковете в Злин, Шонбрун и Йерез, могат свободно да летят в небето на Източните Родопи, след като прекараха малко повече от два месеца в специална адаптационна волиера. Преди два дни птиците бяха маркирани с GPS-GSM предаватели от екип на Българското дружество за защита на птиците и Зелени Балкани. Чрез предавателите експертите ще следят тяхното поведение в природата и адаптацията им.

Трите лешояда са излюпени миналата година и са част от експериментална дейност, която има за цел да намери най-добрия подход за освобождаване на птици с цел възстановяване на популацията на вида на Балканите. Птиците са освободени по един от трите подхода, възприети за тестване в рамките на програмата за възстановяване на вида – забавено освобождаване. При този метод младите птици се задържат за около 8 месеца след излюпванe и след това се настаняват в адаптационна волиера сред дивата природа. Счита се, че освобождаването им през следващ сезон ще им помогне с по-добрата адаптация и ще им осигури достатъчно опит и време, за да могат да се справят с първата си миграция – най-смъртоносното предизвикателство за младите египетски лешояди от Балканите.

Методът за пръв път се приложи у нас миналата пролет, когато чрез същата адаптационна волиера бяха освободени четири млади птици. Благодарение на предавателите, екипът на LIFE проектa „Нова надежда за египетския лешояд“ успя да проследи адаптацията и миграцията им. Всеки може да следи придвижванията на тези четири лешояда и на освободените днес три нови птици на сайта на проекта: www.LifeNeophron.eu

Това лято отново ще бъдат приложени и другите два метода за подсилване на вида на Балканите – осиновяване от диви приемни родители и изкуствено гнездо (хак).

В момента екип на проекта следи отблизо поведението на птиците и ще наблюдава внимателно адаптацията им към дивата природа.
Дейността се извършва от екип на БДЗП и Зелени Балкани в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“, който обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка. Трите млади египетски лешояда са дарени по проекта със съдействието на Антонин Вайдал – координатор на размножителната програма за вида в рамките на Европейската Асоциация на Зоопарковете и Аквариумите.