Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В изминалите събота и неделя, повече от 25 000 възрастни и деца наблюдаваха и се насладиха на очарованието на миграцията на птиците в 41 страни в Европа и Централна Азия. Всички те станаха част от Европейските дни на птиците 2018. От Португалия до Казахстан, от Малта до Норвегия в организираните общо 956 събития бяха наблюдавани над 5 милиона птици, отправящи се към местата за зимуване на юг.

В Европейските дни на птиците в България се включиха над 800 деца и възрастни, които посетиха 6-те събития, организирани от БДЗП в София, Свищов, Козлодуй, Хасково, Гоце Делчев и Белене. Участниците  наблюдаваха птици, научиха интересни и любопитни факти за миграцията на птиците и се включиха в разнообразните игри и работилници за изработване на изкуствени хранилки и гнездилки. Общият брой на наблюдаваните птици у нас бе 4091 индивида от над 60 вида. Координатор на дните в страната е БДЗП.

Трите най – често срещани видове за България са: обикновеният скорец, речната чайка и големият корморан.

От редките и застрашени видове бяха наблюдавани: къдроглави пеликани, белооки потапници, морски орли, лопатарки, черни щъркели и малки корморани. Най-много видове птици бяха установени по река Дунав в района на Природен парк „Персина“ и рибарници Хаджи Димитрово.

Орнитологичните акценти по света:

Трите най – многобройни вида птици, наблюдавани по време на събитието във всички страни-учаастници, са: обикновената чинка, обикновеният скорец и белобузата гъска. В голяма част от страните са регистрирани редки и застрашени видове птици: тундрови лебеди и ливаден блатар в Беларус; жълтовежди певци в Белгия; къдроглави пеликани в България; червеноглава сврачка във Финландия; червеноноги ветрушки в Швейцария; брадат лешояд в Турция и много други. Голям брой мигриращи птици са установени в цяла Европа и Централна Азия. Многобройни ята от сиви жерави, речни чайки, обикновени скорци, обикновени чинки и дроздове са регистрирани на целия континент.

Най – много събития, 158 на брой, са организирани в Холандия. Най–много участнци –  4945 човека, са регистрирани в Унгария, а най – много птици са наблюдавани в Холандия – 1 343 440 екземпляра.

Европейските дни на птиците са ежегодно събитие, организирано от BirdLife International. Тази година то се проведе за 25-ти пореден път. Празникът приканва всички хора, интересуващи се от пернатите обитатели, които искат да научат повече за тях и да чуят интересни факти за тяхната миграция и невероятни пътешествия. Основната цел на събитието е да повиши осведомеността на широката общественост относно миграцията на птиците и опазването на световно застрашените видове и техните местообитания.

Всички събития и наблюдения на птици от всяка страна са събрани, обработени и анализирани от Европейския център, координиран от Люксембургския партньор на BirdLife International Natur&ëmwelt.

BirdLife International е глобален съюз от природозащитни организации, работещи в повече от 100 страни, които заедно образуват водещ авторитет в опазването на птиците, техните места и местообитания, както и застрашаващите ги фактори.