Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В изминалите събота и неделя повече от 28 000 души наблюдаваха и се насладиха на очарованието на миграцията на птиците в 41 страни в Европа и Централна Азия. Всички те станаха част от Европейските дни на птиците, които се проведоха за 28-ми пореден път. В организираните близо 1900 събития бяха наблюдавани повече от 7 милиона птици, отправящи се към местата за зимуване на юг.

Европейски дни на птиците, © Димитър Попов

Европейски дни на птиците, © Димитър Попов

 

Европейски дни на птиците, © Михаил Илиев

Европейски дни на птиците, © Михаил Илиев

 

В Европейските дни на птиците в България се включиха малко над 450 души, които посетиха събитията, организирани от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) в София, Варна, Бургас, Хасково, Свищов, Гоце Делчев и Козлодуй. Участниците наблюдаваха птици, научиха интересни и любопитни факти за миграцията им, посетиха някои от нашите щандове с информационни материали и се включиха в разнообразните игри и работилници за изработване на изкуствени хранилки и гнездилки. Общият брой на наблюдаваните птици у нас е 103 477 индивида от над 100 вида. В Бургас немската телевизия German public television (WDR) направи специален репортаж за Природозащитния център „Пода“. Координатор на Европейските дни на птиците в страната е БДЗП.

Трите най – често наблюдавани видове птици по време на събитията в България са: обикновената лиска (54 470 инд.), обикновеният скорец (16 566 инд.) и жълтокраката чайка (5735 инд.). От редките и застрашени видове бяха наблюдавани: големи и малки кресливи орли, морски орли, черни кани, речни орли, червеноноги ветрушки, къдроглави пеликани, червена чапла, розови фламинги, малки корморани, кафявоглави, белооки и тръноопашати потапници, големи черноглави чайки и др. Най-много видове птици традиционно бяха установени в района на Бургаските езера, по Северното Черноморие, Софийското поле и по река Дунав.

Обикновена лиска, © Светослав Спасов

Обикновена лиска, © Светослав Спасов

 

Обикновен скорец, © Светослав Спасов

Обикновен скорец, © Светослав Спасов

 

Жълтокрака чайка © Светослав Спасов

Жълтокрака чайка © Светослав Спасов

Трите най – многобройни вида птици, наблюдавани по време на събитията във всички страни-участници, са: обикновената чинка, белобузата гъска и обикновеният скорец. Най-много събития, 729 на брой, са организирани в Русия. Най–много участнци – 5415 човека, са регистрирани в Унгария, а най–много птици са наблюдавани във Финландия – 1 550 000 индивида.

Европейските дни на птиците са ежегодно събитие, организирано от BirdLife International. Тази година то се проведе за 28-ти пореден път. Празникът приканва всички хора, които искат да научат повече за птиците и да чуят интересни факти за тяхната миграция и невероятни пътешествия. Основната цел на събитието е да повиши осведомеността на широката общественост относно миграцията на птиците и опазването на световно застрашените видове и техните местообитания. Всички събития и наблюдения на птици от всяка страна са събрани, обработени и анализирани от Европейския център, координиран от Словашкото орнитологично дружество (BirdLife Словакия).

BirdLife International е глобален съюз от природозащитни организации, работещи в повече от 100 страни, които заедно образуват водещ авторитет в опазването на птиците, техните места и местообитания, както и застрашаващите ги фактори.

Розови фламинги, © Светослав Спасов

Розови фламинги, © Светослав Спасов