Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: Йорданка Луканова

Българското дружество за защита на птиците и негови доброволци и партньори отбелязаха Европейските дни на птиците през изминалия уикенд. В 7-те събития, организирани в София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Хасково, Гоце Делчев и Бургас взеха участие близо 320 души. Освен излетите за наблюдения на птици, в Пловдив с помощта на Plovdiv Stage Park и Биологическия факултет на ПУ „Св. Паисий Хилендарски“ беше организирано събитие, на което най-малките можеха да се включат в работилници за сглобяване на хранилки и състезания за разпознаване на птичи песни. Артисти от града се присъединиха със свои инициативи за плъстене на вълна, рисуване върху керамика и свещи от восък. Общият брой на наблюдаваните птици в страната е 906 индивида от над 30 вида.

 

Снимки: Владимир Добрев

Трите най-често наблюдавани вида през уикенда са обикновен скорец, домашно врабче и голям синигер. От редките и застрашени видове бяха наблюдавани малък креслив орел, орел рибар, къдроглав пеликан, лопатарка, малък гмурец. Най-много регистрирани птици отчетоха участниците във Варненско.

Снимка: Нюргюл Ахмед

Пътешествието в Рила за търсене на белогърбия кълвач, което също беше част от Дните, регистрира обаждания на две птици и наблюдения на други видове кълвачи, като черен, зелен и сив.

 

Снимки: Ирина Матеева

През изминалия уикенд общо 19 000 души участваха в Европейските дни на птиците – най-голямото събитие за наблюдение на птици в Европа. 35 национални партньора на BirdLife International в Европа и Централна Азия организираха над 750 събития и успяха да видят над 4,6 милиона птици по време на миграцията им към местата за зимуване на юг.

Най-многобройни наблюдения на птици са направили партньорите на BirdLife във Финландия – 1 500 000. Най-много събития са организирани в Унгария – 137, където има и най-много участници – 3773. Трите най-често наблюдавани вида на континента са чинка, белобуза гъска и голям синигер.

Европейските дни на птиците се организират ежегодно от BirdLife International. Тази година събитието се проведе за 30-и пореден път. Основната цел на събитието е да повиши осведомеността на широката общественост относно миграцията на птиците и опазването на световно застрашените видове и техните местообитания. Всички събития и наблюдения на птици от всяка страна са събрани, обработени и анализирани от Европейския център, координиран от Словашкото орнитологично дружество (BirdLife Словакия).

BirdLife International е глобален съюз от природозащитни организации, работещи в повече от 100 страни, които заедно образуват водещ авторитет в опазването на птиците, техните места и местообитания, както и застрашаващите ги фактори.