Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: © Йоданка Луканова

На 5 май Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) отбеляза Международния ден на мигриращите птици в село Поточница. Заедно с ученици от ОУ „Иван Вазов“, с. Поточница, и от СУ „Васил Левски“, гр. Крумовград, денят премина през интересни преживявания и нови знания за една от най-емблематичните птици в района – египетският лешояд. Децата получиха рядката възможност да бъдат свидетели на поставянето на сателитни предаватели на млади египетски лешояди, част от програмата за подсилване на популацията на вида в страната, както и да освободят обратно в дивата природа керкенез и конфискувани сухоземни костенурки с помощта на екип на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.

Главният герой на събитието – световно застрашеният египетски лешояд, е единственият мигриращ на далечни разстояния вид лешояд в Европа. Страната ни приютява едва 26 двойки, като 20 от тях се намират в Източните Родопи.

© Йоданка Луканова

Събитието стартира от сградата на ОУ „Иван Вазов“ в Поточница, където децата имаха възможност да се снимат с интерактивни табла, изобразяващи трите вида лешояди, срещащи се у нас – египетски, белоглав и черен лешояд. В една от класните стаи в училището д-р Волен Аркумарев проведе лекция за египетския лешояд и неговото опазване.

След презентацията и кратката дискусия в Поточница учениците посетиха площадката за подхранване на лешояди край Стари чал. В събитието взеха участие и експерти на Спасителнияцентър за диви животни на Зелени Балкани. Заедно с децата, експерите от центъра освободиха обратно в дивата природа, керкенез и 40 сухоземни костенурки.

Най-вълнуващата част от деня се проведе в училището за лешояди на площадката за подхранване, където децата успяха да наблюдават работата на експертите от БДЗП и Спасителния център за диви животни. В пълна тишина и със затаен дъх, учениците проследиха всички стъпки в маркирането със сателитни предаватели на младите египетски лешояди, които предстои да бъдат освободени в дивата природа.

© Йоданка Луканова

Изказваме благодарност на директора на ОУ „Иван Вазов“ в с. Поточница, г-н Любомир Марчев, както и на класния ръководител на 5А клас от СУ“ Васил Левски“ гр. Крумовград, г-н Веселин Тосков, както и на г-жа Албена Вранчева. Надяваме се емоциите и новите знания от празника да оставят ярка следа в децата, за да обичат и пазят редките птици на Източните Родопи и уникалната природа на района.

© Йоданка Луканова

Събитието се проведе в рамките на проект „Зеленият пояс на Югоизточна България“ финансиран от Програмата за застрашени ландшафти (ELP), която се управлява от Природозащитната инициативата на Кеймбридж – сътрудничество между Университета на Кеймбридж и водещи международни организации, фокусирани в опазване на биоразнообразието. Университетът и Програмата за застрашени ландшафти се подкрепят от Аркадиа (Arcadia) – благотворителен фонд на Питър Болдуин и Лизбет Раузинг.

Световният ден на мигриращите птици (WMBD) се отбелязва през май и октомври всяка година. Целта на тази глобална кампания е да повиши осведомеността за мигриращите птици и необходимостта от международно сътрудничество за тяхното опазване. Темата за тази година е посветена на водата и нейната важност за мигриращите птици.