Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) отбеляза Световния ден на мигриращите птици в столичното метро с кратко видео, посветено на три емблематични мигриращи птици – египетския лешояд, червеногушата гъска и малкия креслив орел. Видеото се излъчваше два пъти на час от петък до събота (8-ми и 9-ти октомври) и бе видяно от близо 750 000 души.

Инициативата имаше за цел да запознае пътниците в метрото с едно от най-необикновените и опасни събития в живота на птиците – миграцията! Трите линии на метрото в София представяха маршрутите на тези три емблематични вида – техните миграционни пътища, места за кацане и почивка, начални и крайни дестинации, които използват всяка година. Акцент се постави и на заплахите, пред които са изправени по време на дългия и опасен полет. Отрови, токов удар, бракониерство, загуба на местообитания са препятствията, които превръщат миграцията на птиците в „мисия невъзможна“.

Световният ден на мигриращите птици цели да повиши осведомеността за мигриращите птици и необходимостта от международно сътрудничество за тяхното опазване. Тази година кампанията постави акцент на птичите песни и полет, които вдъхновяват и свързват хората от всяко кътче на света. Темата ни подканя да се свържем с природата и да обединим усилията си в опазването на птиците.

Птиците са навсякъде – в градове и села, в паркове и дворове, в гори и планини, във влажни зони и край бреговете. Те свързват всички тези местообитания и напомнят за връзката на всеки един от нас с планетата, околната среда, дивата природа и с цялото човечество.

Инициативите за Световния ден на мигриращите птици се организират в рамите на LIFE проектите „Нова надежда за египетския лешояд“, „Сигурен прелетен път“ и „Земите и горите на орела“.