Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Белоглав и черен лешояд, © Светослав Спасов

Всяка година първата събота на септември е посветена на птици, които все по-рядко се срещат по света и чиято роля в природата е незаменима – лешоядите. Макар красотата им да е груба и често да бъдат асоциирани със смъртта, тези птици всъщност са пазителите на дивия свят. Те предпазват не само животните, но и хората от разпространението на зарази – тема, така актуална днес.

Международният ден на лешоядите има за цел да насочи вниманието ни към величествените птици, към ползите от тяхната ролята в природата и към заплахите, които ги изправят пред ръба на оцеляването. Повишаването на информираността и ангажираността на широката общественост e ключова стъпка към тяхното опазване.

У нас все още се срещат три вида лешояди – белоглав, египетски и черен лешояд. В миналото в страната ни е гнездял и брадатият лешояд. Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) посвещава тази година деня на най-дребния по размери сред европейските си събратя и единствения далечен мигрант сред тях – египетският лешояд.

На 18 септември Дружеството организира онлайн предизвикателството: „Надбягвай се с египетски лешояди“. Всяка година видът изминава над 5000 км от гнездовите си територии на Балканите до местата си за зимуване в Африка. По случай Международния ден на лешоядите БДЗП отправя предизвикателство към всеки, който иска да тества своята издръжливост и възможности и да се състезава в рамките само на един ден в реално време с един малък екип от мигриращи египетски лешояди, маркирани със сателитни предаватели. На страницата на събитието е поместена цялата информация за участие.

Египетски лешояд, © Светослав Спасов

Египетски лешояд, © Светослав Спасов

На 24 септември Регионалният Исторически музей в Русе ще отбележи събитието (ако епидемичната обстановка позволява) с театрално представление, посветено на лешоядите, и ателиета за децата, в които малчуганите ще научат повече за тези величествени птици.

И двете събития се организират в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“, изпълняван с финансовата подкрепа на програма LIFE на Европейския съюз.

Лешоядите по света