Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Защитена местност „Пода“, © Димитър Градинаров

„Да опазим влажните зони за природата и хората“ е темата за 2022 г. на Световния ден на влажните зони, който отбелязваме всяка година на 2-ри февруари.

Губим тези ценни природни местообитания три пъти по-бързо от горите. Близо 90% от влажните зони в света са деградирали от 1700 г. насам. Те са критично важни не само за биоразнообразието, за смекчаването и адаптирането към промените в климата и наличието на прясна вода, но и за световните икономики. Темата на деня тази година подчертава нуждата от спешни действия за гарантиране на опазването и устойчивото използване на влажните зони в името на хората и здравето на планетата.

© Йордан Христов, www.opticron.bg

© Йордан Христов, www.opticron.bg

Сред важните функции на влажните зони са съхранение на вода, обогатяване на подпочвените води, защита от бури, намаляване на наводненията, съхранение на бреговата линия, контрол на почвената ерозия и задържането на въглерод, хранителни вещества, седименти и замърсители. Влажните зони са важен източник на вода навсякъде, включително на места, където този ресурс е оскъден.

У нас Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) посвещава на Деня серия от видеа в своята Facebook страница. Екип от експерти запознава аудиторията с пет ключови за хората, природата и птиците влажни зони в страната, някои от които са в непосредствена близост до големи градове – блато Песчина край Белене, река Марица в Пловдив, защитена местност „Ятата“ край Варна, Южен парк в София и защитена местност „Пода“ край Бургас.

В България празникът се чества от 25 години. Световният ден на влажните зони се отбелязва всяка година на 2 февруари, за да се повиши осведомеността за тези ценни местообитания. През 1971 г. на същата дата в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони. Рамсарската конвенция е първият и единствен до днес международен договор за опазване и устойчиво ползване на природните ресурси, насочен към тези специфични екосистеми. Страната ни е сред първите държави, които подписват Рамсарската конвенция, която влиза в сила у нас от 24 януари 1976 г.

БДЗП извършва редица дейности за опазване на ключови за птиците влажни зони по поречието на река Дунав в рамките на LIFE проектите „Животът на пеликана“, „Безопасен полет за птиците на Дунав“ и „Сигурен прелетен път“.