Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Свилен Чешмеджиев

На 2-ри февруари отбелязваме Световния ден на влажните зони. Причината – да насочим поглед и грижа към тези ценни природни местообитания, които изчезват три пъти по-бързо от горите.

Освен безценен източник на вода, влажните зони изпълняват и редица други незаменими функции  –  обогатяване на подпочвените води, защита от бури, намаляване на наводненията, съхраняване на бреговата линия, контрол на почвената ерозия и задържането на въглерод, хранителни вещества, седименти и замърсители.

© Ирина Матеева

© Ирина Матеева

Близо 90% от влажните зони в света са деградирали от 1700 г. насам. Те са критично важни не само за биоразнообразието, за смекчаването и адаптирането към промените в климата и наличието на прясна вода, но и за световните икономики.

В България празникът се чества от 26 години. В четвъртък – на 2-ри февруари, Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) ще излъчи няколко видеа от влажни зони в страната в своите страници във Facebook и YouTube – от Шабленска тузла, от Шабленското езеро и от защитена зона „Мандра-Пода“.

© Йордан Христов

© Йордан Христов, Opticron.bg

От 14:00 в онлайн събитие във Facebook  ще бъде излъчена презентация на тема „Влажните зони и тяхното възстановяване“, представена от д-р Николай Петков един от най-добрите експерти по водолюбиви птици и техните местообитания. Той ще ни запознае с принципите за възстановяване на влажните зони, представяйки примери от страната и света, както и работата на БДЗП по опазването и възстановяването на тези ценни хабитати.

На 1-фи февруари ще отбележим Деня на влажните зони с посещение в монтесори училище „Тайната градина“ в Пловдив, заедно с РИОСВ – Пловдив, като особено внимание ще обърнем на река Марица и нейното богато биоразнообразие.

Сива гъска, © Светослав Спасов

Сива гъска, © Светослав Спасов

Световният ден на влажните зони се отбелязва всяка година на 2 февруари, за да се повиши осведомеността за тези ценни местообитания. През 1971 г. на същата дата в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони. Рамсарската конвенция е първият и единствен до днес международен договор за опазване и устойчиво ползване на природните ресурси, насочен към тези специфични екосистеми. Страната ни е сред първите държави, които подписват Рамсарската конвенция, която влиза в сила у нас от 24 януари 1976 г.

БДЗП извършва редица дейности за опазване на ключови за птиците влажни зони по поречието на река Дунав в рамките на LIFE проектите „Животът на пеликана“, „Безопасен полет за птиците на Дунав“ и „Сигурен прелетен път“.