Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

„Влажните зони и промените в климата“ – това е фокусът на Световния ден на влажните зони за 2019, който отбелязваме всяка година на 2 февруари. Темата на Деня има за цел да подчертае важната роля на влажните зони по света като естествен отговор при адаптирането и смекчаването на въздействието на промените в климата.
Климатичните промени са все по-нарастваща заплаха за здравето на хората, икономиката и природните екосистеми. Влажните зони са силно засегнати от тяхното въздействие, което довежда до повишаване на морското равнище, унищожаване на коралови рифове, промени в температурата на водата, нейното количество и качество и др. Освен от изменението на климата, влажните зони са особено силно засегнати от социално-икономическия натиск, който води до влошаване на биоразнообразието и екосистемните услуги.
Влажните зони, особено крайбрежните, са изключително важен естествен отговор на промените в климата, тъй като спомагат за управлението на екстремни метеорологични явления, чрез многобройните услуги, които предоставят. Важните функции на влажните зони включват съхранение на вода, обогатяване на подпочвените води, защита от бури, намаляване на наводненията, съхранение на бреговата линия, контрол на почвената ерозия и задържането на въглерод, хранителни вещества, седименти и замърсители. Влажните зони са важен източник на вода навсякъде, включително на места, където ресурсът е оскъден.
Тези изключително ценни функции на влажните зони предлагат солидни доказателства, че инвестирането в естествени решения в близост до бреговете е икономически ефективен начин за повишаване на устойчивостта към изменението на климата на уязвимите крайбрежни райони и общности.
У нас по случай деня БДЗП участва и организира събития в:

  • Природозащитен център „Пода“ – безплатна беседа и специален подарък за посетителите;
  • Пловдив – 14,00 часа, теренно посещение за наблюдение на елементите на река Марица,  способстващи за минимализиране на ефекта на климатичните промени и определящи високото биологично разнообразие на влажната зона. Организатори са Басейнова дирекция ИБР – Пловдив, БДЗП и Биологически факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“;
  • Свищов – информационна среща в Зала 1 на Община Свищов с акцент върху остров Вардим и рибарници Хаджи Димитрово, организирана от РИОСВ – Велико Търново;
  • Крумовград, 4.2.2019 – презентация на Басейнова дирекция и на природозащитните дейности на БДЗП, посветени на влажните зони.

В България празникът се чества от 22 години. Началото е дадено през 1997 г. и всяка година денят, в който е подписана Конвенцията за опазване на влажните зони с международно значение в гр. Рамсар – Иран (през 1971 г.), се отбелязва по целия свят като Световен ден на влажните зони. На този ден си припомняме необходимостта да сме отговорни към водата, към себе си и към крехкия екологичен баланс на цялата планета.