Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) излиза на стартовата линия на тазгодишния Софийски маратон (14 октомври), за да даде начало на своята информационна кампания в подкрепа на световно застрашения египетски лешояд, включен в Червения списък на IUCN.
Отбор от специалисти, членове на дружеството, както и любители, заставащи зад каузата, ще тичат за лешояда или ще насърчават отбора с присъствието си. Деца от спортен клуб „Приорити спорт„, както и от баскетболен клуб ЦСКА също ще бягат в защита на тази важна мигрираща птица. Специалистите ще са готови на място да разкажат за огромното значение и опасностите, които застрашават популацията на египетския лешояд.

Програмата:

8:15 – 8:30 ч. – раздаваме тениски и ленти в нашата шатра пред паметника на Съветската армия.
8:45 – 9:00 – събираме се за снимките със специалния ни банер.
9:40 – масов старт. Това е 3-километровото трасе, където малки и големи могат да се включат и да бягаме заедно!

С „Миля за египетския лешояд“ се оповестява и началото на международния проект „Опазване на египетския лешояд по миграционния му път“. С обновен сайт и в партньорство със страните по пътя на лешояда, всеки един от нас ще има възможност да следи пряко грижата и резултатите, които се постигат по проекта.
От българска страна се включват приятели на египетския лешояд, които са готови да защитават каузата публично. Първият от тях е директорът на столичния зоопарк – арх. Добромир Бориславов. Столичният зоопарк ще бъде също така територия, на която ще се случват много събития от кампанията.

Кой е той?
Това е лешоядът, гнездил по египетските пирамиди, по тепетата в Пловдив и е предвестник на пролетта в Източните Родопи и в Западна Гърция, отглежда малките си у нас и прелита 4000 км всяка есен до Африка.
Египетският лешояд е най-дребният от четирите вида лешояди, срещащи се в Европа.
Оперението на възрастните птици е бяло с черни махови пера и голо жълто-оранжево лице. Стърчащите заострени пера по главата придават характерен облик на тази необикновена птица.
В миналото египетският лешояд е бил повсеместно разпространен на територията на България и Гърция с многобройна численост. Днес Балканският полуостров приютява по-малко от 70 двойки. Видът е включен в Червената книга на България и е под опеката на Закона за биологичното разнообрази

Какво го застрашава?
За съжаление днес египетският лешояд е една от най-бързо изчезващите хищни птици на планетата, като основна заплаха са отровите, следвани от токов удар при кацане на електрически стълбове, промяната или унищожаването на местата, където гнезди или намира храна, безпокойството, убиването му от бракониери.

Спираме се само на два от рисковите фактора:
В гнездовите територии, по време на миграция и зимуване египетските лешояди често използват електрическите стълбове като места за почивка или нощуване. Това обаче крие сериозен риск за живота им. Някои модели стълбове от нисковолтовата електропреносна мрежа са особено опасни за птиците. При излитане или кацане между птицата и фазата може да възникне късо съединение, което има фатален край. Рисковите електропроводи са особено опасни за младите лешояди. Обезопасяването на електрическите стълбове чрез специални изолатори е ефективен начин за справяне с проблема. Тази мярка е много полезна и за хората и за самия бизнес, защото повишава качеството на услугата и предпазва мрежата от прекъсване.

На Балканите близо 90% от известните смъртни случаи причинени от хората се дължат именно на използването на отрови срещу други хищници, заплашващи домашните животни. На практика никой не иска да убие лешоядите, но те загиват поради своята екологична функция. Използването на отровни примамки е изцяло незаконна практика и има пагубни последствия не само върху мършоядните птици, но и върху биоразнообразието като цяло. Страдат и хората защото често жертва стават ловни или овчарски кучета. Проектът цели смекчаването на този проблем чрез алтернативни, но ефективни методи като Пан-Балканска стратегия и работни групи за борба с отровите, раздаване на овчарски кучета, електропастири, репеленти за хищници и др.

Заповядайте на 14 октомври на Софийския маратон, за подкрепим и поговорим за египетския лешояд и неговото опазване. Защото все някой трябва свърши мръсната работа, а той е готов да го стори за нас и за природата.

LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ (LIFE16 NAT/BG/000874) обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка и се реализира с финансовата подкрепа на програма LIFE на ЕС. Координиращ бенефициент е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Асоциирани бенефициенти са Гръцко орнитологично дружество/ BirdLife Гърция, WWF ГърцияКралско дружество за защита на птиците (RSPB), Асоциация Природа / BirdLife Турция (DD), BirdLifе за Близкия ИзтокBirdLife АфрикаОрнитологичния изследователски институт „А. П. Левентис” (APLORI), Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU), Зелени Балкани.