Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

През 2023 г. три египетски лешояда, отгледани за затворено и освободени в дивата природа на България, станаха част от гнездовата популация на застрашения вид – Изи, Зара и Пантелей.
Изи и Зара сформираха двойки с диви партньори и заеха гнездови територии в Източните Родопи, а Пантелей, който е най-възрастен, също зае територия, но остана без партньорка през този сезон.

  

От началото на програмата за подсилване на популацията на египетския лешояд в България през 2018 г. общо 4 различни птици, освободени в дивата природа, заеха гнездови територии, което е огромен успех!

    

Още два млади египетски лешояда полетяха свободно в Източните Родопи като част от програмата за подсилване на популацията на световно застрашения вид в България. Паулина е отгледана и дарена за българската природа от зоопарк Шонбрун във Виена, а Луис е с произход от дивата природа и е прибран за доотглеждане в Спасителния център за диви животни – Зелени Балкани,  през 2022 г., след като се излюпва твърде късно през сезона.

Луис и Паулина се приспособиха добре след освобождаването и са наблюдавани самостоятелно да откриват храна в природата. Луис прекара лятото в района, в който бе освободен. През юни, след падане на GPS-предавателя му, птицата бе повторно уловена и маркирана през август. Въпреки, че ни липсват данни за придвижванията на Луис, в рамките на два месеца екипът на БДЗП редовно го наблюдаваше на площадката за подхранване, което показа, че той се задържа в района. Луис се отправи на юг през септември, следвайки традиционния за вида миграционен път през Турция и достигна мястото си за зимуване в Йемен.

   

Паулина започна добре адаптацията си в дивата природа. Тя нощуваше на дървета и скали още от първия ден след освобождаването. Въпреки това, само 9 дни по-късно беше убита от хищник, вероятно лисица, докато птицата е нощувала на скала.

Тази година общо пет египетски лешояда освободени през предходни години се завърнаха в България – Изи, Зара, Пантелей, Фердинанд и Дени.

Още подробности за живота на освободените лешояди можете да откриете в годишния доклад ТУК

Програмата за рестокинг на египетския лешояд в България се изпълнява от Българско дружество за защита на птиците в тясно сътрудничество със Зелени Балкани и Европейската програма за защитени видове на Европейската Асоциация на зоопарковете и аквариумите (ЕАЗА). Изказваме благодарности на Зоопарк Йерез, Зоопарк Прага, Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, Зоологическа градина София, Зоопарк Злин, Зоопарк Шонбрун, Зоопарк Острава и техните служители, които полагат неуморни усилия за размножаване на вида на затворено.

През 2023 г. дейностите се изпълняват в рамките на  на проект „Зеленият пояс на Югоизточна България“, финансиран от Програмата за застрашени ландшафти (ELP), която се управлява от Природозащитната инициативата на Кеймбридж – сътрудничество между Университета на Кеймбридж и водещи международни организации, фокусирани в опазване на биоразнообразието. Университетът и Програмата за застрашени ландшафти се подкрепят от Аркадиа (Arcadia) – благотворителен фонд на Питър Болдуин и Лизбет Раузинг.