Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: © Димитър Градинаров

Отиде си един от последните мохикани в българската природозащита!

Загубихме един от най-изявените български природозащитници – Жеко Спиридонов. Неговото име имаше особен ореол в плеядата радетели за запазването на дивия свят на България. Мнозина са великите българи, допринесли за опазването на горите, водите, растителните и животинските видове. Но на пръсти се броят тези, които толкова успешно са допринасяли за тази свята мисия. Жеко бе един от тях, от хората, които използваха толкова богат арсенал от средства. С невероятното въздействие на стотиците си статии, книги и предавания по радиото и телевизията, с обявяването на едни от най-значимите защитени природни територии, с подобряването на законодателството, със създаването на Националната служба за защита на природата… И това далеч не е всичко, което Жеко отдаде на любимата си природа. Той беше Първият, осъзнал стратегическата важност на екосистемния подход чрез опазването на най-ценните образци на българската природа – националните и природните паркове. Той беше и Първият, започнал свързването им в единна система – гръбнак на дивия живот на територията на България.

Жеко е в един по-добър свят, в един свят, където надпреварата е не за пари, постове и власт, а за полет по-нависоко! Светъл път на полета ти, Жеко!