Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: Анелия Николова, Дневник

С прискърбие ви съобщаваме, че вчера, 09.08.2023 г., неочаквано ни напусна нашият колега, приятел и съмишленик доц. Петър Шурулинков. България загуби един изявен орнитолог и природозащитник, отдаден напълно на професия, която беше неговото призвание. Неуморен изследовател на българската орнитофауна и ревностен неин защитник, той е пример за професионализъм, ентусиазъм, принципност и скромност.

Приносът му за науката и природозащитата е ценен и незаменим. Работата му оставя светла диря в българската орнитология. Човек с невероятни познания за птиците и същевременно отзивчив, харизматичен, добродушен, себераздаващ се… Той е вдъхновител и учител за хиляди хора, в чиито сърца е запалил искрата и любовта към птиците и природата.

Петър не бе само учен, но и отдаден и активен защитник на природозащитната кауза и подкрепяше с експертните си становища спасяването на най-важните за птиците места у нас.

Екипът на БДЗП изказва своите съболезнования към семейството и близките.