Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Излетите, организирани в рамките на „Близки срещи с птиците“ продължават и ни разкриват, освен света на птицитеm и таланта на нашите курсисти. Ето какво сподели след една от срещите ни Албена Люцканова – фотограф и участник в курсовете по наблюдение на птици:

Има един почти невидим свят, паралелна реалност на нашия човешки. В големия град и околностите му тая реалност е незабележима с просто око и впрегнат в задачи ум.

В началото и аз не забелязвах света на птиците. Нещо повече, смятах го за по-нисш от нашия. Поне така ме бяха учили в училище. Когато го открих, се изненадах много. Опитвала съм се да го тълкувам чрез обичайните човешки понятия за любов, мирно съществуване, вражда, съперничество, семейство, деца, борба за живот, за територия и препитание, раждане и смърт. После се отказах и се отдадох на удоволствието само да го наблюдавам.

Червеногръдка, © Албена Люцканова

© Албена Люцканова

Когато умът е спокоен, птичият свят се разкрива пред човек с цялото си величие. Последното няма как да се обясни с прости думи. Може да обясниш с думи как се просваш на земята между дърветата, как се опитваш да изглеждаш по-нисък от тревата; как отдолу ти студенее от влажната трева, а отгоре меко те напича слънцето; как забравяш, че си гладен и ти се пие вода, само слушаш жадно песента на чинката, скрита между клоните на бора, как променяш настройките на фотоапарата с незабележими движения, докато си мислиш: „Дано кърлежите още спят зимен сън…“

Това са думите, но, слава Богу, светът на птиците е неподвластен на тях. За него може да се гадае. Можеш да го наблюдаваш с удивление.

Ще допълня, че също като хората птиците се опитват да оцелеят, само че по-честно и по-просто.

Всичко е толкова честно и просто,

чудно защо и кога

толкова сложен и пълен с въпроси

някои правят света!

От „Таралежите се раждат без бодли“

Албена Люцканова

____

Този документ е създаден в рамките на проект „Наука на гражданите в полза на местните общности и природата“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“