Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Програмата HABITAT на Организацията на обединените нации включи Природозащитния център на БДЗП „Пода“ при Бургас в Световната База данни на ООН за най-добри практики за опазване на местообитания. Тази изключително висока оценка беше съобщена на 16 септември 2004 г. в официално писмо от седалището на Програмата в Найроби, Кения. Природозащитният център „Пода“ е един от 402-та удостоени като „Добра практика“ природозащитни инициативи от цял свят. От 1996 до 2004 г. над 2 100 природозащитни проекта, получени от 140 страни, са оценени по подобен начин и са включени в Световната база данни на ООН за най-добри практики. Тези проекти се анализират с цел да се извлече опит, който да се предаде в други природозащитни инициативи по света чрез включването им в ръководства, наръчници и други помагала, както и в природозащитното обучение. Както е известно, Природозащитният център на БДЗП „Пода“ е първият от този род в нашата страна. Още с появата си той породи изгражането на редица други подобни центрове у нас и в чужбина. Мнозина знаят, че по примера на „Пода“ от БърдЛайф Швейцария беше създаден и първия подобен център в страната на банките. „Пода“ е и проектът, с който БДЗП през 1996 г. включи за първи път България в системата на Международните награди „Хенри Форд“. „Пода“ е и един от малкото в Европа напълно самоиздържащи се центрове. Да е честито високото отличие на всички, които създадоха Природозащитния център, които с посветеност и талант го управляват и на БДЗП, което за пореден път доказа висок професионализъм и стандарт в природозащитата! За повече информация: Милен Филев, Управител на ПЗЦ Пода, тел. 056/85 05 40 www.bspb-poda.de