Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Всеки лесно може да наблюдава на живо вълнуващи моменти от живота на световно застрашените египетски лешояди и тяхната отдадена грижа за новоизлюпеното им малко. Уникална възможност за достъп до толкова рядко срещан вид, чрез възможностите на съвременните технологии.

Сайтът www.LifeNeophron.eu за седма поредна година излъчва на живо родителската грижа на двойка египетски лешояди от района на Натура 2000 зона „Провадийско-Роякско“ плато, благодарение на инсталирана през 2012 г. камера. Оттогава станахме свидетели на излюпването и първия полет на общо 9 малки. Тази година двойката замъти много късно – в края на април, затова малките се излюпиха едва преди броени дни, като традиционно това става в началото на юни.

Специализираната камера за наблюдение на живо на диво гнездо на египетски лешояди е единствената в света и бе монтирана от Българското дружество за защита на птиците по такъв начин, че да се слива със скалите и да не притеснява лешоядите. През тези 7 години, благодарение на камерата, получихме ценна информация за поведението и хранителните навици на световно застрашения египетски лешояд, необходима за дейностите по неговото опазване. Събрахме огромен видео материал, който използвахме в създаването на филма „Животът на египетския лешояд“.

Всяка година новините за пристигането на двойката, снасянето на първото им яйце и излюпването на малките, се радват на огромен интерес от страна на хора не само в България, но и от общо 180 страни от цял свят с посещение на сайта www.LifeNeophron.eu от над 60 000 души. Именно вниманието и интересът на хората, тяхната загриженост за бъдещето на египетския лешояд, са ключови за неговото опазване.
Екипът на БДЗП ще продължава редовно да дава информация за известната двойка в рамките на новия LIFE проект „Нова надежда за египетския лешояд“ (LIFE16 NAT/BG/000874), който обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка и се реализира с финансовата подкрепа на програма LIFE на ЕС.