Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Май месец традиционно е времето, в което Българското дружество за защита на птиците провежда природозащитния лагер „Картали“  на обичайното място в Защитена Зона „Студен кладенец“ – едно от най-красивите и богати на биоразнообразие места в страната с гледка към скали с гнездящи белоглави лешояди.

В продължение на почти седмица в периода 11 -16 май над 50 души от цялата страна се включиха в образователната инициатива.Tрадиционно и тази година всеки ден от програмата бе запълнен с възможности за опазнаване и проучване на района и характерните за него растения и животни. За целта участниците в лагера имаха възможност да участват в една от разнообразните групи: ботаника, влечуги и земноводни, мониторинг на обикновенните видове птици, опръстеняване на пойни птици, бозайници. Разбира се специално внимание бе отделено на домакините – колонията белоглави лешояди.

Участниците се включиха и в редица доброволчески дейности, сред които почистване от отпадъци на бреговете на язовир Студен кладенец. По време на лагера също така бяха почистени и 3 извора в Бойник планина, което даде достъп на дивите животни до източниците на прясна вода. Част от доброволците подпомогнаха и дейностите на ЛС Студен кладенец, които са наши партньори и подпомагат дейностите ни в района. Те изградиха с наша помощ живоловен капан за улов на елени, с цел последващото им разселване. „Карталци“ имаха възможност и рано сутрин да се включат в опръстеняването и освобождаването на различни видове пойни птици и да научат каква полезна научна информация носи тази дейност.

Няколко души имаха и уникална възможност да се включат и в поставянето на сателитни предаватели в рамките на проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ на 4 млади египетски лешояда, намиращи се в адаптационна волиера в района. Присъстващите станаха и свидетели и на първата „карталска“ сватба на една от най-живописните гледки в района – тази на Юмрук кая. Младоженците бяха „поздравени“ с групов полет на лешояди и дъга, която изгря точно по време на нетрадиционната венчавка.
Природозащитния лагер се организира вече трета година в рамките на проект „Опазване на черните и белоглавите лешояди  в Родопите“.