Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Проверка на БДЗП днес, на 4 ноември 2022 г., установи грубо нарушение на природозащитното законодателство в защитена територия „Дуранкулашко езеро“ – изсичане на дървета, на които единствената колония на големи корморани по Северното Черноморие гнезди.

Това не е първият случай на унищожаване на местообитание на вида на територията. През пролетта на 2020 г. цялата гора с гнездящата колония на голям корморан на брега на езерото бе изсечена. След това посегателство колонията се премести на дървета на остров в самото езеро, който също е част от защитената територия. В момента и това убежище на вида се унищожава с голяма скорост.

От РИОСВ-Варна ни уведомиха, че са направили проверка още вчера, но не са установили сечи. Но нашата проверка днес показва друго. Дори само от снимките и от видеото ТУК се виждат изсечените дървета и хората, които продължават с това.

Отново съзирахме компетентните органи и силно се надяваме на бърза реакция. Припомняме, че големият корморан е приоритетен за опазване вид в защитената територия, а в режимите на зоната има строги забрани за сеч на единични или на групи дървета. Унищожаването на местообитанията на защитени видове е престъпление по Наказателния кодекс. Апелираме към по-голяма грижа и опазване на природното богатство в района.

Островът с колонията преди сечта. © Свилен Чешмеджиев