Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

БДЗП – Регионален офис Хасково организира охраната на две гнезда на царски орли, разположени в Хасковска и Ямболска области. Доброволци от Дружеството водят целодневно наблюдение над гнездата от безопасно за птиците разстояние. Задачата им е да предотвратят евентуално посегателство и безпокойство, както и да информират местните хора за необходимостта от опазването на орлите. Създадените добри контакти дадоха и първите резултати. Разкрита бе причината за гнездовия неуспех през миналата година на една от охраняваните двойки. Местен човек ни съобщи, че младеж от близкото село се е качил в гнездото, взел и счупил яйцата. Охраната ще продължи да дава дежурство до излитането на малките. За повече информация и за това как може да се включите в дейностите ни, търсете БДЗП – Регионален офис Хасково на тел. 038/ 62 29 64.