Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Въпреки всички предизвикателства, пред които е изправено човечеството тази година, екипът на „Нова надежда за египетския лешояд“ отново бе на пост до младото поколение на световно застрашения вид в най-уязвимия период – този на първия полет. Въпреки промените и катаклизмите по целия свят, отново се отзоваха хора, които посветиха време и усилия за това – нашите доброволци охранители!

Този август екип от осем доброволеца охранява 9 гнезда с 15 малки в крепостта на вида на Балканите – районът на Маджарово. За щастие никакви инциденти не бяха регистрирани и младите птици излетяха успешно. Стриктно наблюдавани бяха и двата млади египетски лешояди, излюпени тази година на затворено, които в  началото на август бяха поставени в гнезда на диви приемни родители по метода „фoстеринг“. Едната птица е излюпена в Спасителния център на Зелени Балкани в Стара Загора, а другата е дарение от зоопарка в Прага.
Най-северните заети гнездови територии на вида в България също бяха охранявани от местни сътрудници на проекта. Те се грижеха за 6 гнезда с 8 малки в тях, които също излетяха успешно. Новооткритата двойка в тази част от страната също бе подхранвана и охранявана. Преди дни нейното първо малко бе взето за доотглеждане в Спасителния център на Зелени Балкани, заради възрастта му, която няма да му позволи да излети навреме от гнездото и да се подготви за миграцията.

От 2013 г. насам повече от 80 доброволци от България и чужбина са взимали участие в охраната на гнезда на египетски лешояди, включително гости от Канада, Румъния, Унгария, Литва, Германия, Белгия, Франция и САЩ.

Изказваме огромна признателност и благодарност на всички вас, които посветихте време и усилия на един световно застрашен вид! За всички останали – предизвикателството е предстои всяка година през август.