Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 10 юли екип на Българското дружество за защита на пиците (БДЗП) и Зелени Балкани поставиха млад египетски лешояд вв изкуствено гнездо (хак) на площадка за подхранване в Източните Родопи. Птицата е излюпена през май в Спасителния център за диви животни в Стара Загора и е част от експерименталната програма на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ за подсилване на балканската популация на вида.

В изкуственото гнездо, лешоядът ще се подготвя за живот в дивата природа и в края на юли ще бъде освободена. След този момент поставеният ѝ GPS/GSM предавател ще дава информация за приспособяването ѝ към дивия свят и за придвижванията ѝ по време на първата миграция през есента. В момента екип на проекта незабелязано от птицата редовно поставя храна и вода, а чрез камерата за онлайн наблюдение следи нейното поведение.

„Хакването“ – методът на изкуственото гнездо, е термин, който се използва в консервационната биология, свързан с активно управление на популацията и представлява внасянето на млади птици, отгледани на затворено (в зоопарк или размножителен център), в изкуствено гнездо, където те биват доотгледани в дива среда, без да виждат или усещат присъствието на хора. Свикват с района и го приемат за свой естествен дом, като добиват поведение на диви птици. По този начин директно се вливат в популацията и я подсилват.

Методът на изкуственото гнездо се прилага за трета поредна година, но през 2020 за пръв път за него се използва волиера на площадка за подхранване. Предишните две години той се реализира в хак, изградена в естествена скална ниша, обитавана преди години от двойка египетски лешояди. Волиерата на площадката това лято е специално преустроена в хак -– част от нея е обособена като гнездова камера, застлана е с вълна и наподобява естествено лешоядско гнездо. Предишният хак вече не предоставя необходимите условия за осъществяването на метода –  няма достатъчно двойки египетски лешояди наблизо, които да се хранят и по този начин да помагат в адаптацията на птиците. Разположението на сегашния хак на площадка за подхранване позволява на младата птица да свиква с близостта на други египетски и белоглави лешояди, които се хранят редовно там, и след освобождението й ще може по-лесно да се ориентира и да намира храна.

Волиерата, в която в момента се намира лешоядът, се използва всяка пролет за осъществяването на друг от методите, част от експерименталната програма – този на забавеното освобождаване. По него тази година бяха освободени три птици.

Освен методите на забавеното освобождаване и на изкуственото гнездо, тази години ще бъде реализиран за трети път и методът на приемните родители (фостеринг). При него в гнездо на приемна двойка египетски лешояди се поставя едно лешоядче, излюпено на затворено. Приемното гнездо се избира внимателно, съобразно достъпността му, опита на родителите, броя и възрастта на малките в него. Тази година за приемни родители са избрани две диви двойки, защото очакваните малки за осиновяване ще бъдат две – едно, излюпено в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, а другото – в зоопарка в Прага.

Проведената дейност е част от 5-годишна експериментална програма за активно подпомагане на критично застрашената популация на египетския лешояд на Балканите с цел увеличаване на гнездовия успех и оцеляемостта на младите индивиди. Тя се извършва от екип на БДЗП и Зелени Балкани в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“, който обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка.

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.