Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

За втора поредна година гнездовият сезон за двойката морски орли в района на Беленския островен комплекс завърши с успех. Това констатира екипът на БДЗП – Свищов при поредното си посещение в района на островите. Наблюденията се провеждат в рамките на ежемесечния мониторинг, който ще продължи 1 година по проект “Да опазим заедно морския орел на Беленските острови”. Този проект на БДЗП е финансиран по Програмата за малки безвъзмездни помощи на Природен парк “Персина”, част от Проект “Възстановяване на влажните зони и намаляване на замърсяването”. Той е още един израз на станалото вече традиционно сътрудничество между Дирекцията на Природния парк и местния клон на БДЗП. В продължение на около 1 час екипът на БДЗП – Свищов за пореден път наблюдава два нулевогодишни морски орли в района на известното ни отпреди гнездовище на вида. Двата орела са кацали на пясъчната коса, активно са се гонели и са проявявали интерес към прелитащите в района големи корморани, къдроглави пеликани, чайки и към новодошлите сиви и големи белочели гъски. Успоредно с наблюдението екипът на БДЗП е маркирал с GPS и част от гнездата на орлите, между които и едно новооткрито гнездо. Мониторингът продължава, като през идващите месеци ще бъде започнато и изкуствено подхранване на вида в района.