Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

През изминалата седмица екип на БДЗП постави сателитни предаватели на седем белоглави лешояда в Източните Родопи. Птиците са маркирани и с цветни пръстени и крилометки с уникални номера, което ще подпомогне идентифицирането на лешоядите сред дивата природа. Взети са и токсикологични и генетични проби за анализ.

Шест от птиците са уловени с помощта на специално поставено за целта съоръжение на една от площадките за подхранване в Източни Родопи. Седмата птица е малко, маркирано в гнездото, като предстои в средата на юли маркирането на още две млади птици в гнездата им.
Интересен факт е, че на краката на една от птиците бяха открити остатъци от въже и тел. Вероятно птицата е била уловена от хора и задържана в неволя по пътя на миграцията, след което е успяла да избяга или е била освободена. Младите птици от Балканския полуостров често прекарват зимните месеци в страните от Близкия Изток, където част от лешоядите стават жертва на бракониери или биват улавяни и задържани живи в плен.

Всички от маркираните лешояди са полово незрели на възраст между 1 и 4 години. Общо през последните две години сателитни предаватели са поставени на 25 птици.

GSM-GPS предавателите позволяват проследяването на движението на птиците. Маркираните белоглави лешояди ще ни позволят да разберем повече за причините за смъртност, екологията, придвижванията им, местата на зимуване на младите птици и други важни за тях места в трансграничния район на Родопите. Тези данни впоследствие ще се обобщят и ще се използват при мерките и дейностите по опазване на вида. Резултатите от проучването ще ни помогнат да определим най-рисковите за лешоядите райони, където ще се предприемат конкретни природозащитни мерки като изолиране на рискови електропроводи, борба с отровите, изкуствени подхранвания и др.

Дейностите по опазване на вида се извършват в рамките на петгодишния LIFE проект „Опазване на черните и белоглавите лешояд в Родопите“, разработен от Rewilding Europe, в партньорство с Българското дружество за защита на птиците, Фондация „По-диви Родопи“, WWF Гърция, Фондацията за опазване на лешоядите и Гръцкото орнитологично дружество. Проектът цели да възстанови и разшири популациите на белоглавия лешояд и да  върне черния лешояд в тази част на Балканите.