Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В бригадата се включиха 34 ученици и студенти от различни краища на страната – Хасково, Асеновград, София, Бургас, Сливен, Варна, Гоце Делчев, Тополовград, Свиленград, Плевен, Русе и др. Доброволческите екипи наблюдаваха основните скали, на които нощуват мършоядните птици. Паралелно броене, направено от гръцки орнитолози, ни позволи да изчислим общия брой от 172 птици за територията на Източни Родопи /89 за България и 83 за Гърция/.

Наблюденията на царски, скални и морски орли, координираното тройно подхранване за мършоядни птици и лекциите, проведени в Природозащитен център “Източни Родопи”, Маджарово, допринесоха за подобряването на познанията на младите орнитолози и отличното настроение на всички  участници.

БДЗП изказва благодарност на колегите ни от Дружество за защита на хищните птици, ФД “Зелени Балкани” и WWF Гърция за оказаното съдействие и подкрепа.

За повече информация:
Николай Терзиев, регионален координатор на БДЗП – Хасково
тел.: 038/ 62-29-64
е-mail: