Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Успешно се излюпиха малки в трите гнезда на царски орли в Сакар планина, охранявани от доброволци на БДЗП по време на мътенето. Малките са общо пет,  като две от гнездата са с по две малки.

Охраната на гнездата стана традиционна дейност за дружеството и допринася за успешното размножаване на двойки, които гнездят в посещавани от хора места. Охрана се извършва от доброволци, като повечето от тях са студенти.  Благодарение на усилията им, люпилата са спасявани от изстиване и ограбване.

Царският орел е световно застрашен вид. За съжаление правителството на България изключи от мрежата Натура 2000 всички места с гнезда на царски орли, ограничавайки възможностите  за опазване на вида.

БДЗП работи от години за опазване на царския орел, провеждайки мониторинг, охрана на гнезда и образователни дейности. През 2004 и 2005 г., благодарение и на успешното прилагане на нов метод за преместване на двойки, гнездящи на оживени места, охрана на гнезда и работа с местните хора, е постигнато значително увеличение на гнездовия успех.