Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Doğa Derneği – партньорът на BirdLife в Турция, съобщи за важна природозащитна победа – спасяването на рамсарското място делтата на река Гедиз. Административният съд в провинция Измир, Турция, единодушно спря проекта за строежа на мащабна магистрала, минаваща през критичните местообитания на делтата на Гидиз в Егейска Турция.

Миналата година Турското природозащитно дружество (Doğa) и партньорите му започнаха съдебно дело с искане проектът за мега мост и магистрала, одобрен от Министерството на околната среда и урбанизацията на Турция, да бъде отменен. Съдът неотдавна заключи, че предложеният проект ще има необратими и големи отрицателни въздействия върху тази уникална влажна зона и особено върху популациите на птици, въз основа на обширен научен доклад, изготвен от официалната експертна комисия, назначена от Административния съд на провинция Измир. Doğa по-рано заяви, че северният край на моста ще унищожи ключови места за хранене на розовото фламинго и на много други видове водолюбиви птици и инициира национална кампания и съдебно дело за спиране на проекта.

Делтата на река Гидиз е обявено за Рамсарско място от 1998 г. и приютява около десет процента от световната и 30% от европейската популация на розовото фламинго по време на гнездовия сезон и зимуването. Ежегодно 15 хиляди двойки фламинго гнездят в в тази уникална влажна зона, заедно с няколко други вида като къдроглавия пеликан. Делтата се квалифицира като Орнитологично важно място  (IBA) и ключово за опазване на биоразнообразието (KBA).  Тя също така има културна и социална стойност, осигуряваща жизненоважни условия за препитание за местното население, включващи една от най-големите солници в Средиземноморието.

Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) за проекта бе лесно одобрена от съответните правителствени органи, въпреки че районът е в национално защитената влажна зона и е в непосредствена близост до рамсарско място.  Съдът заяви, че в доклада за ОВОС не е предоставена достатъчно информация за възможните въздействия на проекта както върху птиците, така и върху местообитанията на делтата Гидиз.
Ние, от Българското дружество за защита на птиците, приветстваме партньорите си от BirdLife International в Турция и изказваме адмирациите си към съдебната институция, отсъдила обективно, въпреки огромния инвеститорски интерес и политически натиск. Бихме желали да видим същата обективност и твърдост  и в българския съд, не само при случая „Пирин“, но и за автомагистрала „Струма“ и много други мащабни проекти, които представляват реален риск за унищожаване на българската природа.