Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

През март стартирахме излъчването от три гнезда на семейства бели щъркели в самоковските села Ярлово и Драгушиново.

Камерата, която бе инсталирана още през 2017 г. в щъркелово гнездо в село Ярлово предава на живо на следния линк:  https://bit.ly/381GAYc Двете птици с най-голяма вероятност не са известните досега Снежи и Вихрен, които много закъсняха със завръщането си в гнездото.

Близо до тях гнезди и друга двойка бели щъркели, която тази година ще наблюдаваме за пръв път. Tе са кръстени Тодор и Тодорка в чест на бай Тодор, който конструира платформите за гнездата им. Може да ги видите тук: https://bit.ly/3NvNWnc

Линкът към камерата на другото щъркелово семейство в село Драгушиново е следният: https://bit.ly/3M0zDG8 Драга и Драго вече се радват на първите излюпили се малки, които за момента са вече три на брой. Наблюдаваме живота на това семейство от 2019 г. насам – снасянето на яйцата, излюпването на малките и всеотдайната грижа на родителите за тях.

През април стартирахме излъчването и от гнездилка на чухал. Гнездиката е разположена  в близост до Природозащитния ни център „Пода“. Двете камери в нея имат за цел, освен да ни свържат с живота на тази потайни птици, но и да бъдат събрани нови научни данни за поведението на вида, необходими при планирането на дейности за неговото опазване. Очакваме скоро гнездилката да бъде заета. Миналата година  в нея успешно бяха отгледани 4 малки пухени топчици. Подобно на предишната пролет и тази тя често е посещавана от обикновен сънливец. Двете камери предават от входа на гнездилката и вътре в нея.

Гнездилка на чухал

Онлайн видео камера ни свързва на живо и с едно от най-богатите на разнообразие от видове птици места в Европа – защитена местност „Пода“ до Бургас.  Гледката от камерата не може да замени живото присъствие при посещение на нашия природозащитен център, но позволява да отправим в реално време поглед над езерата и техните обитатели: https://youtu.be/x854Oa3iGaM

ЗМ Пода, камера

За единадесета поредна година предаваме на живо и от гнездото на двойка египетски лешояди близо до град Провадия. От 2012 досега те са отгледали пред очите ни общо 15 малки, като се надяваме отново да станем свидетели на снасянето на яйцата, излюпването на новото поколение и всеотдайната грижа на родителите. Наблюдавайте ги на живо на сайта на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“: www.LifeNeophron.eu

египетски лешояд, камера

Монтирането на двете камери в гнезда на щъркели е част от мерките за опазване на белия щъркел по проект „Живот за птиците“, изпълняван от „ЕРМ Запад“ АД (Електроразпределителни мрежи Запад  АД) в партньорство с Българското дружество за защита на птиците.

Онлайн наблюдението на гнездилка на чухали се извършва в сътрудничество с Националния природонаучен музей – БАН и Global Owl Project (GLOW). Закупуването на техническите средства за наблюдение и документиране стана възможно, благодарение на дарителската програма за опазване на природното и културно наследство на Форд Мото-Пфое .