Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Dmitrijs Lisenko

В края на ноември екип от експерти и доброволци на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) успя да извърши редица дейности, свързани с подобряване условията за гнездене на защитения къдроглав пеликан на територията на защитена зона „Мандра-Пода“ BG0000271.

През 2021 г. успешно изградихме две плаващи платформи с обща площ от 80 кв.м. в окислителните басейни на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. Тези водоеми са едни от най-предпочитаните за почивка и нощувка места за къдроглавия пеликан в района на Бургаските езера. Освен това, човешкото безпокойство там е сведено до мининум, което е от ключова важност за този вид. За наша радост пеликаните много бързо и изключително добре приеха новите плаващи конструкции, които мигновено се превърнаха в любимо място за нощувка и почивка, както за къдроглави, така и за розови пеликани.

Оформяне на тръстиковите снопи, © Свилен Чешмеджиев/БДЗП

За да са максимално атрактивни за птиците, преди началото на новия размножителен сезон, тази зима извършихме технически преглед и успяхме да изкосим достатъчно количество тръстика, с която покрихме плаващите платформи. Така те наподобяват максимално много на тръстикови острови, които са едни от любимите места за гнездене на къдроглавите пеликани. Като допълнение нашия екип успя да извърши и леки ремонтни дейности, които да гарантират още по-голямата здравина и устойчивост на платформите.

Транспортиране на тръстиковите снопи, © Свилен Чешмеджиев/БДЗП

Радващ е фактът, че още следващите дни десетки къдроглави и розови пеликани бяха регистрирани да нощуват върху платформите. Това е добър знак, като следващите месеци ще продължим да следим с интерес ситуацията с пеликаните и платформите в района.

Последните сигурни сведения за гнездене на къдроглави пеликани в района са от далечната 1948 г. Екипът ни се надавя съвсем скоро един от символите на Бургас отново да се присъедини към богатия списък на видовете птици, гнездящи в Бургаските езера!

Изказваме огромна благодарност към всички доброволци, които се включиха в тази нелека задача!

Дейностите по опазване на къдроглавия пеликан се осъществяват в рамките на проект „Животът на пеликана“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма LIFE на ЕС и с помощта на Whitlеy Fund for Nature.