Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Проектът “Първо щастие за мен – заключ” на Общински детски комплекс /ОДК/ – гр. Козлодуй спечели първо място в IV Национално състезание по природни науки и екология за ученически проекти на тема “Опазване на околната среда през XXI век”.

Състезанието се проведе на 5 и 6 ноември т.г. в гр. Плевен, където бяха представени ученически проекти от цялата страна, а организаторите бяха РИО на МОН и РИОСВ – гр. Плевен. След като първия ден участниците представиха своите проекти на постерна сесия и журито допусна първите 20 за участие във втория кръг, на другия ден се състоя публична защита на проектите. След оспорвана надпревара комисията, съставена от представители на БАН, награди с Първа награда проекта на ОДК – гр. Козлодуй, защитен от Велислава Спасова с ръководител Петя Ванцова.
Целта на проекта беше да се проучи биоразнообразието в района на Козлодуй и да се повиши природозащитната култура на децата. Това стана чрез прякото им въвличане в природозащитни и изследователски дейности в рамките на Шестото международно преброяване на белия щъркел, което БДЗП координира в България. С помощта на представители на БДЗП бяха проведени бяха няколко проучвателни експедиции в региона. Освен многото данни беше събран снимков материал за фотоизложба, проведени бяха съвместни дейности заедно с деца роми с цел развиване на етнически толеранс, уважение и приятелство сред младите хора в града. Не на последно място беше изработен любителски научно-популярен филм за дейностите по проекта, с акцент върху живота на белия щъркел.

Именно с този проект бяха поставени основите на изградения по-късно клон на БДЗП в гр. Козлодуй, който успешно се включи в дейностите на Дружеството. Работата ни по опазването на белия щъркел в региона продължава, като в момента се подготвя повдигането на рисковите гнезда на платформи.